08 Μάι 2018

Ενημέρωση νέου νόμου για τα pickup

Ενημέρωση νέου νόμου για τα pickup

Ενημερώνουμε τους φίλους της ISUZU ότι η απόκτηση ενός pickup γίνεται πλέον μια πιο εύκολη υπόθεση για τους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν ως κύρια απασχόληση την αγροτική εργασία, αλλά ως συμπληρωματική.

Σύμφωνα με την πρόσφατη αλλαγή του νόμου ('Αρθρο 56 του ν. 4530/2018, κατεβάστε τον νόμο εδώ), μπορείτε να αποκτήσετε ένα ISUZU D-MAX αν έχετε οποιαδήποτε κύρια επαγγελματική ιδιότητα (π.χ. δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος), ως «μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης». Αρκεί μια δήλωση απόκτησης αγροτικού εισοδήματος, χωρίς δηλαδή την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών.

Η νέα ρύθμιση ισχύει ήδη. Επισκεφθείτε ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο ISUZU για περισσότερες πληροφορίες.